Podział obuwia ochronnego ze stopień zagrożeń

Podział obuwia ochronnego ze stopień zagrożeń

Buty do pracy powinny być dostosowane do wykonywanych w niej czynności. Najbardziej bezpieczne są profesjonalne buty BHP, których zadaniem jest ochrona przed różnymi typami zagrożeń – atmosferycznymi, termicznymi, chemicznymi, biologicznymi i innymi. Sam podział obuwia ochronnego może być bardzo różny – na przykład ze względu na konstrukcję, przeznaczenie czy stopień zagrożeń. I właśnie to ostatnie kryterium jest najbardziej praktyczne.

Tutaj można wyróżnić buty bezpieczne S (w tym buty robocze S1, S2, S3), buty ochronne P (w tym buty robocze P1, P2 i P3) oraz buty zawodowe O (w tym buty robocze O1, O2 i O3). Każdy z tych typów obuwia roboczego charakteryzuje się określonymi cechami

Buty BHP o oznaczeniu S

Buty robocze męskie o oznaczeniu S to buty bezpieczne, które wytrzymują uderzenie o sile 200 J i chronią stopę wraz z palcami za pomocą podnosków. Wśród butów bezpiecznych można wyróżnić buty robocze S1, buty robocze S2 czy buty robocze S3. Każdy z tych typów posiada różne właściwości ochronne.

Buty o oznaczeniu S1 charakteryzują się zamkniętą piętą i absorpcją energii w jej okolicy, właściwościami antyelektrostatycznymi oraz podeszwą antypoślizgową, buty o oznaczeniu S2 są uzupełnione o wodoodporny wierzch, a te o oznaczeniu S3 mają dodatkowo podeszwę lub wkładkę odporną na przebicie. Są też wyższe klasy obuwia (takie jak S4 czy S5), które odznaczają się jeszcze wyższymi właściwościami ochronnymi.

Buty ochronne o oznaczeniu P

Innym rodzajem obuwia roboczego są buty ochronne o oznaczeniu P. Ten typ obuwia także chroni stopę wraz z palcami przy pomocy podnosków, ale charakteryzuje się wytrzymałością na uderzenie o mniejszej sile – około 100 J. Podobnie jak w przypadku butów bezpiecznych także i tutaj jest podział na poszczególne typy – buty robocze P1 mają zabudowaną pietę, absorbują energię w części piętowej i odznaczają się właściwościami antyelektrostatycznymi, buty robocze P2 dodatkowo nie przepuszczają wody, a buty robocze P3 posiadają podeszwę odporną na przebicie.

Buty ochronne o oznaczeniu O

Buty bhp o oznaczeniu O to buty zawodowe, które są stosowane wtedy, gdy nie trzeba chronić stopy i palców podnoskami. W tym przypadku szczegółowy podział obejmuje buty robocze O1, O2 i O3, Buty robocze O1 posiadają zabudowaną piętę, są odporne na węglowodory i olej napędowy, charakteryzują się absorpcję energii w części piętowej oraz antyelektrostatyczną podeszwą. Te z oznaczeniem O2 posiadają właściwości nieprzepuszczające wody, a te z O3 – podeszwę odporną na przebicie. Buty ochronne to podstawa bezpiecznej pracy. Dlatego tez każdy pracodawca powinien zadbać o ich odpowiedni wybór.

Powiązane wpisy