Usługi kancelarii patentowej

Usługi kancelarii patentowej

Pomoc w uzyskaniu praw własności intelektualnej to podstawowa usługa, którą świadczy kancelaria patentowa. Kancelaria patentowa może wspierać swoich klientów między innymi w postępowaniu zgłoszeniowym toczących się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria patentowa kieruje swoje usługi między innymi do osób, naukowców, firm, które chcą uzyskać patent.

Szeroki zakres usług kancelarii patentowej

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego to tylko jedna z usług oferowanych przez kancelarię patentową. Rzecznik patentowy może wspierać klientów również we wszelkich postępowaniach dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej. Rzecznik patentowy może reprezentować swoich klientów także w postępowaniach zgłoszeniowych, jeśli chcą oni uzyskać patent przyznawany przez EPO. Rzecznik patentowy pomaga klientom w ochronie praw własności przemysłowej i intelektualnej. Radca patentowy może świadczyć swoje usługi firmom niezależnie od ich wielkości. Radca patentowy pomoże także osobom fizycznym.

Dlaczego warto skorzystać z usług?

Patent oznacza, że jego właściciel ma wyłączne prawo do wynalazku przez ściśle określony czas. Ochrona patentu obowiązuje przez ściśle określony czas; ochrona patentu wiąże się z koniecznością wniesienia opłat. Im dłużej trwa ochrona patentu, tym te koszty są większe, ale opłaca się je ponosić. Radca patentowy może pomagać klientom w ochronie udzielonym im praw.

Działalności kancelarii patentowej poświęciliśmy nasz inny artykuł; zachęcamy do jego lektury.

Powiązane wpisy