Metody wydobycia węgla kamiennego

Metody wydobycia węgla kamiennego

Węgiel kamienny jest obecnie najczęściej wykorzystywanym paliwem kopalnym. Piece nim opalane używane są na całym świecie. Również w Polsce cieszą się ogromną popularnością. W sprzedaży dostępny jest węgiel nie tylko polski. Nie brakuje firm importujących węgiel naprawdę dobrej jakości, na przykład węgiel syberyjski. Importowanie węgla syberyjskiego to gwarancja węgla o doskonałych parametrach. Tym razem jednak skoncentrujmy się na metodach wydobywania węgla.

Jakie metody wydobycia węgla są obecnie stosowane?

Obecnie węgiel syberyjski kamienny wydobywany jest jedną z dwóch metod. Stosuje się metodę:

  • odkrywkową;
  • głębinową.

Każda z nich ma swoje cechy charakterystyczne, które pokrótce przedstawimy poniżej.

Metoda odkrywkowa

To metoda, której niewątpliwym plusem jest bardzo niski koszt. Za wydobycie tony węgla zapłacić trzeba jedynie około sześciu euro. Niestety, kopalnie odkrywkowe przyczyniają się do ogromnych zniszczeń w środowisku naturalnym. Najczęściej metoda odkrywkowa stosowana jest wówczas, gdy pokłady węgla zlokalizowane są dość płytko.

Metoda głębinowa

To metoda stosowana najpowszechniej. Również węgiel syberyjski wydobywany jest właśnie z jej wykorzystaniem. Plusem tej metody jest wykorzystanie niewielkiej powierzchni. W związku z tym węgiel może być wydobywany nawet z tych regionów, które są silnie zurbanizowane. Metoda głębinowa generuje większe koszty, ale nie wiąże się z takimi stratami dla środowiska naturalnego, jak opisana wcześniej metoda odkrywkowa.

Import węgla syberyjskiego wydobywanego metodą głębinową to dobre rozwiązanie, aby zapewnić polskim odbiorcom węgiel naprawdę dobrej jakości. Węgiel z Syberii ma bowiem doskonałe parametry. Jeśli nasz artykuł Cię zainteresował, odsyłamy do innego tekstu, w którym również mówimy o węglu kamiennym.

Powiązane wpisy