Kody LEI – identyfikowanie firmy w obrocie papierami wartościowymi

Kody LEI – identyfikowanie firmy w obrocie papierami wartościowymi

Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i chce na rynku uczestniczyć w ramach obrotu papierami wartościowymi powinien zwracać uwagę na to, że istnieją pewne prawne wymogi jakim będzie trzeba w takiej sytuacji sprostać. To istotna kwestia, która koniecznie musi być brana pod uwagę. Chodzi między innymi o kody LEI, które obecnie są już obowiązkowe dla każdego kto instrumentami pochodnymi chce handlować. Od 2 lat posiadanie takiego kodu jest wymogiem dla każdego więc warto o tym pamiętać nim wejdzie się na rynek i będzie się chciało rozpocząć handel.

Kod LEI – nadanie przez KDPW

Jeśli chodzi o kod LEI mamy obecnie ujednoliconą sytuację i nadawaniem kodu LEI będzie zajmować się KDPW. To właśnie tam składa się wniosek o nadanie tego kodu, który zostanie firmie nadany stosunkowo szybko. Trzeba się jednak liczyć z tym, że wymaga to również wniesienia opłat. Jednak, gdy chodzi o kod LEI jest to ważny mechanizm, ponieważ dzięki niemu możliwe są transakcje finansowe w jednym standardzie. Od tego oczywiście zależy uporządkowanie sytuacji na rynku i możliwy staje się obrót prawny, gdzie rzeczywiście każdy zna swoją pozycję i może również identyfikować inne firmy.

Praktyczne i wygodne rozwiązania

Niewątpliwe kody LEI to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu rzeczywiście będzie można wygodnie uporządkować rynek i zadbać o to, by nie było problemów z tym, by między przedsiębiorcami się identyfikować. Wtedy gdy będzie dochodzić do transakcji każda firma może bez większych problemów sprawdzić przedsiębiorcę i uporządkować tym samym rynek.

Powiązane wpisy