Kod LEI dla firm

Kod LEI dla firm

Obrót w zakresie giełdy wymaga odpowiedniego przygotowania i spełnienia określonych wymogów prawnych jakie będą stawiane tego typu transakcjom. Dlatego każdy kto będzie chciał obracać papierami wartościowymi powinien o tym pamiętać i brać pod uwagę między innymi to, że trzeba postarać się o to, by firmie nadany został kod LEI. To bardzo istotna kwestia, o której trzeba pamiętać, ponieważ od tego czy firma ma nadany Kod LEI będzie zależeć czy może dokonywać transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czym są kody LEI

Kody LEI to składające się z 20 znaków kody, które odpowiadają za oznaczenie firmy, która będzie w obrocie prawnym i uczestniczyć będzie w handlu papierami wartościowymi. To bardzo istotna kwestia, ponieważ istnieje wymóg posiadania takiego kodu, jeśli firma nie ma go nadanego nie będzie mogła uczestniczyć w takich transakcjach.

Ujednolicenie działań na rynku

Przygotowanie takiego wymogu ma na celu stworzenie takich warunków, w których każda firma będzie musiała się identyfikować w taki sposób. To istotna sprawa ponieważ właśnie dzięki temu transakcje finansowe w jednym standardzie stają się rzeczywiście możliwe i firma może uczestniczyć w obrocie prawnym mając również możliwość wykorzystywania kodów LEI, by w ten sposób również identyfikować inne firmy, które w ramach obrotu finansowego istnieją. Jeśli więc ktoś chce uczestniczyć w obrocie giełdowym powinien zwrócić się do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, by firmie nadany został kod LEI. Dzięki temu firma będzie mogła uczestniczyć w rynku.

Powiązane wpisy