Kancelaria patentowa: nie tylko dla wynalazców

Kancelaria patentowa: nie tylko dla wynalazców

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje się wydawaniem patentów i zastrzeganiem wzorów użytkowych. Formalności z tym związane pochłaniają mnóstwo czasu, wymagają dołączenia do wniosku szeregu dokumentów. Pomocą w dopełnieniu tych formalności służy kancelaria patentowa.

Na czym polega jej działalność?

Kancelaria patentowa zajmuje się sprawami z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej. Oferta kancelaria patentowa skierowana jest do wynalazców. Wynalazcy nie są jednak jedynymi klientami kancelarii patentowej. Na pomoc kancelarii patentowej mogą liczyć również osoby lub firmy, którym zależy na ochronie swoich znaków towarowych. Pod pojęciem znak towarowy kryje się nazwa, logo, hasło, logotyp oraz każdy inny znak (także dźwiękowy), który pozwala odróżnić produkt lub usługę od innych. Usługi, które świadczy kancelaria patentowa są bardzo szerokie, obejmują również świadczenie pomocy prawnej tym podmiotom, którym zależy na zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jakie jeszcze usługi świadczy kancelaria?

Zakres świadczonych przez kancelarię patentową usług jest bardzo szeroki. Kancelaria może reprezentować klientów nie tylko przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, ale także służy przed europejskim i międzynarodowym odpowiednikiem polskiego UP. Kancelaria świadczy także usługi z zakresu prawa autorskiego. Kancelaria może sporządzić opinie i ekspertyzy prawne oraz listy ostrzegawcze w sytuacji naruszenia wzoru użytkowego lub patentu. Z usług mogą skorzystać firmy różnej wielkości i osoby fizyczne.

Powiązane wpisy